lodymelba.pl lodymelba.pl
lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl

Witamy na naszej stronie internetowej!

Witamy Panstwa na stronie internetowej naszej Cukierni - Lodziarni MELBA.
Jeste?my rodzinn? firm?, obecn? na rynku od 1992 roku.
Najpierw uruchomili?my pracownie lodziarsk?, w której do dzi? wytwarzamy tradycyjne, rzemie?lnicze lody do porcjonowania.
Dope3nieniem produkcji cukierniczej, by3o poszerzenie zak3adu o profesjonaln? pracownie cukiernicz?, oferuj?c? naszym klientom pe3ny zakres wypieków.
Od wielu lat uczestniczymy w wystawach i konkursach kulinarnych, tak w regionie ma3opolskim jak i imprezach ogólnopolskich, co pozwala nam na bie??co weryfikowaa jako?a naszych produktów, a tak?e daje mo?liwo?a porównywania z uznanymi markami w bran?y.
ZAPRASZAMY do naszej cukierni, na krzeszowickim Rynku pod nr 14.
Zdegustujecie nasze markowe lody i wielokrotnie nagrodzone ciasteczka!
Zastaniecie mi3? atmosfere, uprzejm? obs3uge, k?cik prasowy, darmowe WiFi, dobr? muzyke, ?wietn? kawe, mo?liwo?a p3acenia kart? p3atnicz? i zakupu do3adowan telefonicznych - a w czasie sezonu - estetyczny plenerowy ogródek!

MELBA - tradycja, jako?a, smak...

lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl
lodymelba.pl
lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl lodymelba.pl